shutterstock_562747135

Introductie Zelfroosteren

Zelfroosteren geeft medewerkers de mogelijkheid om zelf het rooster te formeren. Ze participeren hiermee actief in het planproces. Hierdoor verandert de taak van de planner. Omdat de planner zich minder hoeft bezig te houden met roosterwerkzaamheden, blijft er meer gelegenheid over voor analyse (MONACO Analytics) en begrotingsvraagstukken (MONACO Capaciteitsplanning).

De rol van de planner verandert van de uitvoerende rol, naar een adviserende rol binnen de planning. De medewerker wordt meer betrokken bij het planproces en de organisatie en zal gemotiveerder en tevredener zijn met betrekking tot het rooster en de eigen werkzaamheden. Meestal heeft het ook een positieve invloed op het groepsproces.

Zelfrooster vormen

Zelfroosteren is in diverse varianten op de markt beschikbaar. De wijze van zelfroosteren is een belangrijke uitgangspunt voor de ondersteuning hiervan. Niet elk team is geschikt of heeft de wens om zelfroosteren op dezelfde manier te gebruiken. Daarom is het belangrijk om een differentiatie aan te kunnen brengen in het gebruik van zelfroosteren, van ruilen, voorkeursrooster, shift picking naar volledig zelfroosteren. Alles moet ondersteund kunnen worden.

Verdeling zelfroostervormen in Nederland

Zelfrooster vormen

MONACO Zelfroosteren

Monaco zelfroosteren is ontstaan in nauwe samenwerking met onze klanten. Het is een weldoordachte vorm waarbij een optimale balans is gevonden tussen het Zweedse Model (gericht op de wensen van de medewerkers) en Participerend Plannen (gericht op bedrijfseconomische doelen van de organisatie).

Monaco Zelfroosteren zorgt dat medewerkers zich meer bij het planproces betrokken voelen en de medewerkertevredenheid stijgt. De druk op de planner wordt lager en afhandeling van vragen van medewerkers kost minder tijd. Monaco Zelfroosteren kan per afdeling worden ge(de)activeerd.

Zelfroosteren

Functionaliteit MONACO Zelfroosteren

 • Flexibele door organisatie zelf te definiëren fasen
 • Vrij te bepalen welk type diensten wordt vrijgegeven voor zelfroosteren
 • Invoeren van vrijgegeven diensten door medewerkers
 • Voortschrijdend tijdschema met activatie van stadium
 • Accorderen, verwijderen of overschrijven van diensten door planner
 • Signalering van aangepaste diensten aan medewerker- en planner zijde
 • Dichtzetten van een bepaalde periode voor de medewerkers
 • Zelfroosteren per afdeling te activeren
 • Schrijven in elkaars roosters (via autorisaties op afdelingsniveau te bepalen)
 • Toegankelijk via desktop of internet
 • Voorkoming foutieve invoer door medewerkers
 • Wijzigingen direct zichtbaar op saldi bezettingsvraag en jaarurensaldo