shutterstock_371857069

Introductie Flexibilisering

Nederland ziet steeds meer de voordelen van flexibele arbeid voor het inspelen op behoeftes van korte termijn. Ook de overheid met de wet Werk en Zekerheid zet in op flexibilisering van de arbeidsmarkt. Maar wat betekent dat in de praktijk? Een wildgroei van kleine contracten, kortere diensten en meer onzekerheid voor de medewerkers? Onderzoek van Nivel toont aan dat medewerkers best flexibeler willen werken, maar dan ook meer grip willen krijgen op hun eigen agenda. Een goede verhouding tussen werk en prive is juist belangrijk bij poolkrachten, daarmee lopen flexibilisering en medewerkersparticipatie hand in hand.

Nu organisaties hun werk anders gaan organiseren verandert ook de inrichting van de arbeidsmarkt. Niet voor het traditionele tijdelijk werk door uitzendkrachten, maar flexibilisering door de gehele organisatie heen. In-en uitleen, meervoudige contracten en interne flexpools dragen hieraan bij. Of je nu een intercedente bent bij een uitzendbureau, een flexibel contract hebt, of de flexpool runt, de huidige tijd vraagt om verschillende soorten van inzet en betrokkenheid, zowel centraal of decentraal geleid.

Flexschillen

Vaak wordt gesproken over een flex-schil. Maar wat is dit nu?

In veel organisaties is er slechts één uitwijk mogelijkheid in het geval dat de planning niet rond komt met alleen de vaste formatie. In sommige gevallen is deze uitwijk de inzet van medewerkers uit een interne flexpool. In andere gevallen is het bijvoorbeeld de inzet van uitzendkrachten.

Het uitgangspunt is een optimale balans tussen vast en flex. Hiervoor zijn echter meer mogelijkheden die het opschalen van flex mogelijk maken. Er is dus sprake van meerdere flexschillen. De volgende schillen worden onderscheiden:

 • Inleen- uitleen
 • Inschrijf pool
 • Decentrale flexbureaus
 • Centraal flexbureau
 • Multi-flex (uitwisseling tussen flexbureaus van verschillende organisaties)
 • Uitzetten naar uitzendbureau

MONACO FLEX

MONACO Flex is er voor organisaties en medewerkers die te maken hebben met alle soorten flexwerkers. Denk aan uitzendkrachten, oproepkrachten en poolafdelingen. Maar ook voor het in- en uitlenen tussen afdelingen of de inzet van medewerkers uit de eerste schil gebruik je MONACO Flex. MONACO Flex brengt vraag en aanbod overzichtelijk in beeld en brengt de juiste match – eventueel automatisch – tot stand. Vervolgens wordt de beschikbaarheid, plaatsing, communicatie en facturatie/doorbelasting voor je geregeld. Aanvragen en plaatsingen worden meteen met naam in het rooster gezet en zijn direct voor de planner beschikbaar, geen ruis en geen onnodige communicatie. Werken met flexkrachten was nog nooit zo eenvoudig en leuk. MONACO Flex is flexplanning pur sang.

MONACO Flex

Functionaliteit MONACO Flex

In MONACO Flex staan alle uitzendkrachten en/of poolkrachten, inclusief de beschikbaarheid, functies en vaardigheden. Daarnaast kunnen deze medewerkers voorkeuren voor inzetbaarheid aangeven (of zelf rechtstreeks via het Monaco Portaal). Hierdoor wordt een zeer specifiek aanbod gecreëerd zowel in kwaliteit als in kwantiteit.

 • Flexinzet door meerdere flexbureau’s / regio’s tegelijkertijd mogelijk
 • Uitgebreid profiel en beschikbaarheid van flexkrachten en inleners
 • Reeksen van aanvragen mogelijk eventueel via internet
 • Plannen van detacheringsopdrachten
 • Facturatie en declaratie mogelijkheden
 • Beschikbaarheid, uitstaande aanvragen en inzet via portaal beschikbaar
 • Communicatie via email en sms/smartphone
 • Uitgebreide managementrapportage op basis van kengetallen
 • Eenvoudig plannen en directe inpassing in roosters
 • Alle flex-schillen zoals links staan vermeld.