shutterstock_117969055

Introductie Capaciteitsplanning

Het voldoen aan de capaciteitsvraag, waarbij wordt gestuurd op personeelskosten maar met behoud van kwaliteit, is de uitdaging voor elke planner. Capaciteitsplanning zit aan het begin van het planproces en geeft inzicht in de te verwachten vraag naar personeel, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het is het uitgangspunt voor een solide planning en mag eigenlijk nooit ontbreken. Of je nu plant op zorgzwaartepakketten, het verwacht aantal bezoekers/klanten of calls, DBC/DOT’s, omzet, of op de weersverwachting, zonder capaciteitsplanning is het onmogelijk om een goede planning af te leveren.Niet vanuit een vast aantal FTE’s of contracten wordt de planning opgezet, maar planning moet juist vraag en financieel gestuurd zijn. De berekeningen en restricties aan de capaciteitsplanning zijn zeer divers en per branche verschillend. Daarnaast kan bijna nooit gewerkt worden met een vaste jaarplanning, omdat de vraag zelden stabiel is. Flexibele capaciteitsplanning is dan een eis. De uitdagingen met betrekking tot capaciteitsplanning zijn dus aanzienlijk. Verschillende rekenregels per type organisatie of zelfs per afdeling en daarnaast de mogelijkheid om zeer flexibel met de veranderingen in vraag om te kunnen gaan. Daarbij worden vaak aparte systemen gebruikt om de capaciteit te bepalen en zijn deze niet gekoppeld met het planningspakket, frustratie alom.

Verschil financieel gedreven en dynamische capaciteitsplanning

MONACO CAPACITEITSPLANNING

In de huidige markt is kostenbeheersing een vitaal onderdeel geworden van de bedrijfsvoering. Hierbij ligt een direct verband tussen de juiste beheersing van kosten en juiste efficiënte planning van de belangrijkste resources van de organisatie, het personeel. Dit wordt capaciteitsplanning genoemd. Voor kostenbeheersing is een direct overzicht van zowel kosten als besteding van uren en geld onontbeerlijk. De MONACO-module Capaciteitsplanning biedt dit in duidelijke en gedetailleerde vorm (uitgesplitst naar kostensoort, kostplaats en herkomst). Dit in combinatie met krachtige workforce forecast functionaliteit, maakt MONACO tot een compleet en geïntegreerd systeem voor Management (Beheer), Leiding (Besteding) en Medewerkers (Uitvoering). De tool voor capaciteitsplanning bij uitstek.

Capaciteitsplanning

Functionaliteit MONACO Capaciteitsplanning

  • Volledige kostenbeheersing op basis van actuele informatie
  • Management dashboard met alle relevante informatie en kengetallen voor goede beheersing en overzicht van het proces
  • Differentiatie naar kostensoort, kostplaats en herkomst
  • Automatische marge berekening op bezetting, vergoeding en besteding
  • Bepaling dynamische bezetting op basis van actuele werkvraag
  • Koppeling met capaciteitsvraag bepalend systeem