Delta Pi planningsnorm

Introductie HR Metrics en HR Analytics

Ongetwijfeld heb je een beeld van hoe goed binnen jouw organisatie gepland wordt. Maar weet je ook gefundeerd wat- en hoe goed er wordt gepland? Is dit objectief meetbaar? Wat is de plankwaliteit? Zijn het verbeter- en besparingspotentieel daadwerkelijk in beeld?

Organisaties worden steeds vaker genoodzaakt personeel efficiënter in te zetten om daarmee de organisatie financieel gezond te houden of te maken. In dienstverlenende organisaties zijn 70-80% van de kosten personeel gerelateerd. Dit alleen al vraagt om effectieve en efficiënte, zo niet optimale, personeelsinzet.

En daar ligt direct ook de kern van de vraag, wanneer is de plankwaliteit goed en de planning optimaal? Vanuit WFM (Workforce Management) kennen we verschillende krachten die van invloed zijn op de planning en is het een continu balanceren tussen de eisen van de klant, de organisatie, wetgeving en niet in de laatste plaats de medewerker. Kostenbeheersing, kwaliteit en tevredenheid als centrum van de planning. Om dit meetbaar te maken wordt in veel gevallen HR Metrics gebruikt (zie kader) om daarmee de planning te kwantificeren en te kwalificeren. HR Metrics heeft dan betrekking op inzet, financiën, verzuim, contractgegevens, loonsom en rechtensaldi. Dit zegt echter weinig over de kwaliteit van de planning noch over de tevredenheid van de medewerkers, laat staan iets over het verbeterpotentieel van de planning. Daarnaast zegt HR Metrics alleen iets over de huidige situatie en niet zozeer over de mogelijkheden en kansen in de toekomst.

Om optimale personeelsinzet te kunnen bepalen en meetbaar te maken is daarom meer nodig.

 • De Delta Pi geeft gedetailleerd inzicht in hoe wij plannen en waar de verbeterkansen liggen. Ten opzichte van onze BI tool geeft de analyse gedetailleerde planningsinformatie en inzicht in de werkwijzen. De uitkomst is een belangrijke les, die ik iedere organisatie kan aanbevelen.

  Emma Beaujon
  Emma Beaujon Zorgpalet Baarn-Soest

Definitie Delta Pi

De Delta Pi® score geeft de mate aan waarin planningsverbeteringen in lijn zijn met de organisatiedoelstellingen.”

Delta Pi planningsnorm
 • Biedt objectieve meting van de kwaliteit van de planning
 • Maakt benchmarking tussen afdelingen of organisaties mogelijk
 • Geeft inzicht in mate waarin planningsverbeteringen in lijn zijn met de organisatiedoelstellingen.
 • Geeft sturing aan WFM activiteiten en aandachtsgebieden
 • Ondersteunt het WFM beleid door eenvoudige kengetallen inzichtelijk te maken.
 • Kan door de hele organisatie van planner, teamleider en management gebruikt worden.

Delta Pi score

De in samenspraak met de markt ontwikkelde Delta Pi® score geeft inzicht in het planproces en de plankwaliteit binnen de organisatie. Het gaat hierbij niet alleen over de inhoud van de planning (bv de prestaties van de capaciteitsplanning) maar bovenal ook om het hele proces van de planning. Actueel, toegankelijk en essentieel om de resultaten van de planning te optimaliseren.

Met de Delta Pi® wordt het roosterproces van je organisatie op basis van aanwezige rooster- en gebruiksgegevens geanalyseerd op verschillende essentiële kerngebieden, zoals verzuim, verlof, capaciteit, inzet, kosten, gebruik en proces. Wij bieden deze service aan voor zowel MONACO klanten als voor gebruikers van o.a. Square, Harmony, InPlanning, Aysist, SP-Expert en RostaCas*.

De Delta Pi® meting omvat standaard tien sleutel indicatoren (KPI’s) en meerdere sub onderwerpen, waaronder flexratio, effectiviteit capaciteitsplanning, kwaliteit roosters en planningshorizon.

Delta Pi als planningsnorm

Samen met toonaangevende organisaties op het gebied van planning heeft Monaco de Delta Pi® score ontwikkeld. Een score die op basis van gegevens in uw planningspakket objectief de plankwaliteit weergeeft, afgezet tegen de organisatiedoelstellingen.

Planningsautoriteiten gebruiken MONACO Analytics® als instrument voor het meten van de Delta Pi® score.

*Afhankelijk van het planningssysteem kunnen beperkingen van toepassing zijn vanwege ontbrekende data in het betreffende pakket en/of inrichting