Ook N.V. Westerscheldetunnel kiest voor planning software van Monaco.

De N.V. Westerscheldetunnel is verantwoordelijk voor de exploitatie van de  6,6 kilometer lange Westerscheldetunnel.

Met dagelijks meer dan 15.000 passages is de Westerscheldetunnel een onmisbare verbinding tussen Zeeland, Vlaanderen en West-Brabant.

Niet alleen de beschikbaarheid en veiligheid van deze 6,6 kilometer lange tunnel zijn daardoor van essentieel belang, ook optimale planning van medewerkers is

in deze 24/7 maatschappij niet meer weg te denken.

N.V. Westerscheldetunnel speelt hier slim op in en koos voor MONACO om een nieuw dienstroosterplanning systeem te realiseren.