Effectieve personeelsplanning van bibliotheken

De rol van de bibliotheek verandert in Nederland. Voorheen had de bibliotheek voornamelijk een uitleenfunctie. Tegenwoordig voorziet de bibliotheek mensen van informatie, vaardigheden en inspiratie om zo optimaal te kunnen deelnemen aan de samenleving. Voor de brede rol die de hedendaagse bibliotheek moet vervullen is kundig personeel nodig. Om al deze mensen met hun verschillende kwaliteiten effectief in te zetten is een goede planning onontbeerlijk.

De Bibliotheek AanZet is één van de eerste bibliotheken die actief de centrale rol tot verbinden op zich heeft genomen. Dit doet men dagelijks met een groot aantal enthousiaste collega’s. Om de inzet van deze mensen in goede banen te leiden is begin 2016 gekozen voor de MONACO planningssoftware.

“Omdat wij reeds gebruik maakten van AFAS Profit voor de verloning, hebben wij hen gevraagd welk planningspakket goed met Profit koppelt. Op die manier zijn we bij de firma MONACO beland. We hebben uiteindelijk ook voor MONACO gekozen omdat zij het beste aansluiten op onze specifieke wensen”, aldus Martin Witjens, manager Support bij de Bibliotheek AanZet.

28 bibliotheken van Barendrecht tot Leerdam plannen sinds enkele maanden met MONACO.
De centrale planning en ondersteuning vindt plaats in Dordrecht. Midden in het centrum worden collega’s ingepland door twee enthousiaste planners.

“We creëren verbindingen tussen mensen, de lokale gemeenschap, overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. We vormen steeds meer een lokale gids voor burgers. De MONACO software helpt ons bij het realiseren van onze inzetdoelstellingen. Het plannen gaat stukken gemakkelijker. We zijn minder tijd kwijt aan planning en steeds meer medewerkers schrijven zich in op diensten via het MONACO portaal. Hoewel het een behoorlijke verandering was, heeft iedereen het snel opgepakt. En dat scheelt ons weer in het aantal vragen.

“We zijn blij met onze keuze voor MONACO!”, aldus planners Loes Westerman en Carla Warnik.