Bravis ziekenhuis slaat brug naar de toekomst met MONACO

Het Bravis ziekenhuis, een fusie tussen het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom en het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal, heeft een meerjaren overeenkomst getekend met Monaco. Met deze samenwerking wil Bravis een stevige brug slaan naar de toekomst.

Het fusie ziekenhuis is ontstaan vanuit het idee dat veel gezondheidswinst kan worden behaald wanneer intensiever wordt samengewerkt tussen zorgverleners onderling én met de patiënt, zowel in het ziekenhuis als daarbuiten. In dit kader is het ziekenhuis op zoek gegaan naar een oplossing waarmee de kwaliteiten van de medewerkers optimaal worden benut, de medewerker zich nog meer betrokken voelt en de kwaliteit door bewaking van de juiste inzet wordt geborgd. Bravis heeft in de MONACO Suite, het brede WFM softwarepakket van Monaco, de oplossing gevonden waarmee direct een verbeterslag kan worden ingevoerd en ze klaar is voor de toekomst.

Met twee hoofdlocaties in Roosendaal en Bergen op Zoom en drie buitenpoliklinieken in Oudenbosch, Etten-Leur en Steenbergen bedient Bravis een groot verzorgingsgebied. Naast basis ziekenhuiszorg biedt het ziekenhuis oncologische en complexe acute zorg verdeeld over de locaties. Om deze zorg hoogwaardig te bieden heeft Bravis een aantal workforce management doelstellingen geformuleerd waarvoor de MONACO planningssoftware zal worden ingezet. Deze doelstellingen vallen binnen de thema’s flexibilisering, capaciteitsmanagement en zelfroosteren als onderdeel van employee empowerment.

De ambities van Bravis reiken ver. Het doel is om een voorbeeldziekenhuis te worden op het gebied van planning. Ze zocht dan ook niet alleen een planningsprogramma dat past bij haar behoeften maar ook een leverancier die haar als partner wil helpen om dit te bereiken.