shutterstock_698790916
shutterstock_543467674

FAALKOSTENREDUCTIE MET PROJECTPLANNING

De gevolgen zijn groot wanneer de verkeerde persoon is ingepland of het juiste materiaal niet aanwezig is. In zowel de bouw als transport en logistiek is vaak sprake van grote afhankelijkheden. Het is essentieel om de juiste mensen aan projecten te koppelen met de juiste tooling en/of het juiste materiaal.

  • Monaco heeft binnen korte tijd hun planningsoplossing geïmplementeerd waarmee binnen BAM de inzet van de juiste mensen op projecten wordt bewaakt. Het helpt BAM om grip te houden op de kwaliteit en kosten bij het plannen van werkkrachten op projecten.

    Jacqueline Uijterlinde
    Jacqueline Uijterlinde BAM

Sectorplan Transport en Logistiek

Door vergrijzing en ontgroening van de sector is er behoefte aan instroom van goed gekwalificeerd (vakbekwaam) personeel. De arbeidsmarkt staat op een kantelmoment. Aan de ene kant zijn de gevolgen van de economische crisis nog zichtbaar door faillissement en ontslag. Aan de andere kant ontstaat er in sommige regio’s alweer meer vraag naar personeel en zelfs schaarste. Mobiliteit is volgens de sociale partners een oplossing.

shutterstock_543467674

Capaciteitsplanning

Capaciteitsplanning zorgt voor de juiste aansluiting van capaciteitsvraag en capaciteitsaanbod. Het geeft inzicht in de te verwachte vraag naar personeel, zowel kwalitatief als kwantitatief. Wil je goed kunnen anticiperen? Dan is capaciteitsplanning een must.

shutterstock_371857069

FLEXIBILISERING

Om de inzet maximaal te laten aansluiten op de werkvraag is flexibiliteit in de formatie essentieel. De vaste formatie moet hiervoor vaak omlaag. De flexibiliteit kan vervolgens worden gecreëerd door flexibiliteit van eigen medewerkers, een flexpool of inzet van externe krachten.

WERKPLEKPLANNING

Werkplekplanning wordt gebruikt in situaties waar een specialisme/competentie een vereiste is voor de inzet. Een werkplek kan bijvoorbeeld een trailer of truck zijn, een heftruck of een positie binnen een werkplaats. Het is een containerbegrip voor fysiek te plannen objecten.

EMPLOYEE SELF SERVICE

Medewerkers willen een goede werk-privé balans en daarvoor graag zelf invloed op het rooster uitoefenen. Door het betrekken van de medewerkers zijn ze tevredener en daardoor productiever. Uiteindelijk komt dit de efficiëntie van het werk ten goede.

MONACO Portaal

HR ANALYTICS & DECISION SUPPORT

Dezelfde hoeveelheid werk maar minder geld. Dat is toch onmogelijk? Iedereen kijkt naar de verhouding tussen inkomsten en kosten. Wil je echter kijken waar efficiënter kan worden ingezet met behoud van kwaliteit? Dan geeft planning binnen HR Analytics de juiste informatie.

shutterstock_649359586