shutterstock_429510046
shutterstock_371857069

FLEXIBILISERING

Om de inzet maximaal te laten aansluiten op de werkvraag is flexibiliteit in de formatie essentieel. De vaste formatie moet hiervoor vaak omlaag. De flexibiliteit kan vervolgens worden gecreëerd door flexibiliteit van eigen medewerkers, een flexpool of inzet van externe krachten.

WERKPLEKPLANNING

Werkplekplanning wordt gebruikt in situaties waar een specialisme/competentie een vereiste is voor de inzet. Een werkplek kan bijvoorbeeld een kassa in een winkel zijn, de spoelkeuken in een restaurant of de verdieping van een hotel. Werkplekplanning is een containerbegrip voor fysiek te plannen objecten.

  • HMS Host exploiteert horecapunten op nagenoeg alle grotere vliegvelden in de wereld, waaronder Schiphol. Doordat we constant groeien zochten we een planningspakket dat past binnen onze dynamische hospitality omgeving en sterk is in de planning van flexkrachten. Wij hebben dit in MONACO gevonden.

    Jan-Willem Hilbron
    Jan-Willem Hilbron HMS Host
shutterstock_543467674

Capaciteitsplanning

Capaciteitsplanning zorgt voor de juiste aansluiting van capaciteitsvraag en capaciteitsaanbod. Het geeft inzicht in de te verwachte vraag naar personeel, zowel kwalitatief als kwantitatief. Wil je goed kunnen anticiperen? Dan is capaciteitsplanning een must.

shutterstock_367745819

PROJECTPLANNING

De gevolgen kunnen groot zijn wanneer de verkeerde persoon binnen een project is ingepland of op het verkeerde moment niet de juiste resources aanwezig zijn. In horeca en leisure is het essentieel om de juiste mensen aan projecten te koppelen met de juiste resources.

Ontwikkelingen binnen vrijetijdssector

De omzet binnen de hospitality sector is op 12 opeenvolgende kwartalen gegroeid. De aanhoudende wereldwijde terroristische dreiging zorgt echter voor een verschuiving van de consumenten uitgaven in de vrijetijdssector. Flexibiliteit van inzet en het sturen op capaciteitsvraag is hierdoor belangrijker dan ooit.

EMPLOYEE SELF SERVICE

Medewerkers willen een goede werk-privé balans en daarvoor graag zelf invloed op het rooster uitoefenen. Door het betrekken van de medewerkers zijn ze tevredener en daardoor productiever. Uiteindelijk komt dit de efficiëntie van het werk ten goede.

MONACO Portaal

HR ANALYTICS & DECISION SUPPORT

Dezelfde hoeveelheid werk maar minder geld. Dat is toch onmogelijk? Iedereen kijkt naar de verhouding tussen inkomsten en kosten. Wil je echter kijken waar efficiënter kan worden ingezet met behoud van kwaliteit? Dan geeft planning binnen HR Analytics de juiste informatie.

shutterstock_649359586